Laboratori Ubrà de Producció Col·lectiva

Intervenció

Rehabilitació

Energètica de

Comunitats

Procés participatiu de reativació d'un àmbit

Millora la mobilitat i accessibilitat peatonal

UPC