PLATAFORMA PASaPAS
blog
Metodologia
PASaPAS és una plataforma de recerca-acció vinculada amb la universitat que promou l’autoregeneració de Les Planes amb la finalitat de millorar el seu metabolisme urbà, recuperant els valors cooperatius i el teixit identitari del barri, incentivant una actitud proactiva d’empoderament i participació ciutadana.


La finalitat d’aquesta proposta no és un resultat concret, sinó més aviat l’activació d’un procés. A partir d’una proposta teòrica es desenvolupen projectes reals, pertinents, útils i viables, mitjançant l’intercanvi de coneixement entre universitat i comunitat. S’aconsegueix mitjançant diferents projectes que incentiven l’intercanvi de coneixement entre universitat i comunitat.