REC

REC és un projecte de recerca-acció integrat dins la plataforma PASaPAS que aborda la problemàtica de la pobresa energètica al barri de Les Planes. Mitjançant un anàlisi del barri es localitzen els casos més afectats, on s’hi desenvolupen les primeres accions per tal de millorar-ne les condicions de confort i habitabilitat.


La viabilitat del projecte prové dels vincles establerts entre els diferents agents, on el més important és que cada un d’ells vegi recompensada la seva aportació al barri. Amb aquesta estructura de partida sorgeixen noves aliances entre universitat, veïns, ajuntament i empreses.


En una primera fase del projecte l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ETSAV - UPC (situada al mateix municipi), assumeix el paper d’impulsor. Els alumnes de l’escola complementen la seva formació acadèmica amb la pràctica sobre la realitat.


Pel que respecta al barri, es posa a disposició dels veïns “aturats” un coneixement específic en el camp de la rehabilitació energètica, potenciant els seus perfils professionals a través de plans d’ocupació (PO).


L’ajuntament és l’agent facilitador, proporciona recursos econòmics i humans, i ajuda a definir el marc legal del projecte. Aplicant noves metodologies d’aproximació i treball sobre el municipi, complementa la seva tasca al barri mitjançant un enfocament innovador.


Les empreses col.laboradores esdevenen un agent clau en el desenvolupament del projecte, facilitant material i tecnologia per a executar les diferents accions i promovent nous sistemes constructius, indispensables per a la rehabilitació energètica del parc edificatori existent.


En aquest sentit, s’aconsegueix una millora de la imatge i funcionament del barri dotant-lo d’una major autosuficiència i capacitat de resposta, redirigint-lo cap a un model urbà més eficient.

 

Rehabilitació Energètica de Comunitats