AGENTS
La plataforma és el suport que permet gestionar als diferents agents que es van incorporant de manera transversal al procés de transformació del barri. La seva funció fonamental és identificar quins són els projectes en desenvolupament, així com la seva xarxa de participants, amb la finalitat d'establir quines podrien ser les possibles sinergies potencials.