RUTA RINGO RANGO
RUTA RINGO RANGO
Projecte de millora de l'accessibilitat urbana

Al barri de Les Planes existeixen una sèrie de camins, coneguts com Ringo Rango, amb una forta pendent i de difícil accés. Antigament es feien servir com a drecera per escurçar els recorreguts a peu.

El projecte Ruta Ringo Rango, iniciativa d'un equip d'estudiants dins del Taller PUd de la ETSAV, proposa reprendre aquests camins, rehabilitar-los per al seu ús, i comprovar la viabilitat del projecte en la realitat construint una escala en un dels seus trams amb l'objectiu de millorar la mobilitat per als vianants del barri i recuperar alguns espais públics.

Els estudiants, juntament amb el suport dels veïns, l'ajuntament de Sant Cugat, i la col·laboració d'empreses, han contribuït al fet que el cost econòmic de l'execució del projecte tendeixi pràcticament a zero.

 

http://rutaringorango.weebly.com/