ESPAI (E)CO

A partir del setembre del 2016 inicia un procés de gestió compartida entre l’Ajuntament, les entitats implicades, els veïns i l’equip dinamitzador impulsor de PASaPAS.

 

L’Espai (e)co representa un nou model d’equipament, una experiència diferent. És un espai públic, municipal, on les decisions sobre la programació i el funcionament es prenen entre totes les parts: administració, veïnat i entitats.

Un dels objectius d’aquest espai és promoure l’intercanvi per crear una alternativa econòmica i social al barri. A més, la infraestructura de l’espai pretén difondre un nou model de viure i programar els espais basats en l’autosuficiència energètica.

 

http://espaiecosantcugat.cat/