ETAPES

El prototip (e)co va ser dissenyat com a procés, més que com a un objecte particular. Es tracta d’una infraestructura indeterminada en la seva configuració arquitectònica, on s’ha repensat i reformulat la funció de cadascun dels sistemes i components que en formen part. En aquest sentit és capaç d’aportar un elevat grau de flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats programàtiques i espaials de cada context. Per aconseguir-ho es va desenvolupar una estratègia de doble envolupant mitjançant dos sistemes constructius complementaris: uns mòduls de fusta totalment aïllats i una pell industrialitzada de gran volum que contribueix a reduir les exigències tècniques dels espais interiors.

 

Aquesta estratègia de “box in box” permet al usuaris la possibilitat d’apropiar-se d’aquests espais intermedis durant un percentatge de temps significatiu a un cost energètic pràcticament nul, oferint una variada gradació d’espais de confort. En aquest sentit, es planteja el prototip com un sistema dinàmic, transformable i adaptable capaç de donar resposta a diverses demandes. A la vegada, el seu grau de desmuntabilitat permet que aquesta condició itinerant no representi cap impacte sobre el territori.

I etapa: Madrid
II etapa: Campus ETSAV
III etapa: Les Planes
I Etapa

La I etapa del prototip va ser la competició del Solar Decathlon Europe celebrada a Madrid durant el setembre de 2012, on es va presentar el projecte acord a l’ús d’un habitatge energèticament autosuficient, competint amb unes altres 19 cases solars dissenyades per universitats de tot el món.

II Etapa

Al acabar la competició els mòduls es van descarregar al campus de la ETSAV, durant aquesta II etapa es van convertir en l’espai de treball des d’on es gestaria la plataforma PASaPAS.

III Etapa

Finalment i com III etapa, durant el juny del 2015, el prototip ha desembarcat al barri dels Planes per transformar-se en un espai de treball per a estudiants, veïns, empreses i altres agents, amb l’objectiu d’esdevenir un equipament experimental.