REPROGRAMACIÓ

De prototip a plataforma, es proposa un Laboratori Urbà de Producció Col·lectiva, un espai de CoCreació, experimentació i d’intercanvi de coneixement.

 

La reprogramació vol apostar per aquelles activitats que permeten establir vincles entre la recerca i la comunitat, que fomenten l’autoconstrucció i la reflexió sobre el barri. La plataforma vol impulsar la participació i la inclusió dels joves i els veïns, promovent l’associacionisme i potenciant el suport a l’emprenedoria local.

 

Amb aquests objectius s’han formulat 4 línies temàtiques per a la programació de l’ús del Laboratori urbà:

1. Rercerca_Acció

Un centre de recerca aplicada al barri i al seu territori, que busca a partir de la gestió dels diferents recursos (socials, econòmics, ambientals i energètics) millorar l’eficiència del teixit urbà (aigua, energia, llum, residus, mobilitat, etc..) per aconseguir un model més sostenible.

2. Espai taller

Un taller col·lectiu on es promouen activitats d’autoconstrucció, on la gent del barri pugui aprendre i ensenyar solucions per a les seves necessitats quotidianes.

3. Sociocultural

Un espai productiu i no de consum, on les activitats estiguin enfocades a la formació, a la reflexió sobre el barri, a la creació col·lectiva i a l’intercanvi cultural i de coneixement.

4. Agrupació d'empreses locals i ambiental

Agrupació i suport per a les empreses del barri, amb l’objectiu de potenciar la seva implicació i participació, incentivant i afavorint l’economia local.