AGENTS
Comunitat

L’apropament a la gent del barri ha estat lent, progressiu, i fonamental per al desenvolupament de totes les propostes plantejades. Algunes de les tasques més importants han estat integrar-se als esdeveniments del barri, interactuar amb les entitats, o bé sumar-se a les activitats promogudes pels veïns.

 

L’actitud que fomenta la plataforma té l’objectiu de reflexionar conjuntament amb els veïns sobre les seves necessitats i inquietuds. Un dels reptes de PASaPAS és promoure la transparència de les decisions i la inclusió de totes les visions de la comunitat.

 

Es destaca la col·laboració del Casal, Comissió de festes, Gent Gran, Grup de Dones, Banda, Casal infantil, Espai jove, Punt Tic, Espai familiar, entre altres.