AGENTS
Administració pública

L’ajuntament de Sant Cugat del Vallés representa un dels agents clau de la Plataforma PASaPAS. A partir del primer projecte REC, esdevé l’agent facilitador que proporciona recursos econòmics i humans, i ajuda a definir el marc legal del projecte. Aplicant noves metodologies d’aproximació i treball sobre el municipi, complementa la seva tasca al barri mitjançant un enfocament innovador.

 

La xarxa activada des de l'administració pública consta de: Departament de Medi Ambient i Participació, Cultura, Serveis Socials, Pla de Barris, Mútua Terrassa, Generalitat (SOC), entre d’altres.