IV sessió Procés Participatiu_ Transformació àmbit Mossen Pere


La ultima sessió tenia l'objectiu d'extreure el màxim d’informació per detectar la millor manera de donar resposta al cobriment de les pistes. S'ha reflexionat sobre possibles escenaris que contemplin l'objecte però també l'ús, les activitats, la gestió i el manteniment de manera transversal i estratègica perquè l'acció s'articuli segons aquests tres vectors: el suport físic, el cuidat i les persones


Entradas destacadas