III sessió Procés Participatiu_ Transformació àmbit Mossen Pere


En la tercera sessió s'ha consensuat una visió col·lectiva sobre el conjunt de l'ambit de les pistes definit-lo com un espai polivalent, esportiu, social i cultural. S'han definit unes possibles accions per a la transformació i s'ha establert un ordre de prioritats de les mateixes. S'han definit també els paràmetres de les accions i les seves prioritats. Finalment, el creuament d'aquestes informacions ha generat una primera estimació del calendari per a la transformació de l'àmbit.


Entradas destacadas