II sessió Procés Participatiu_ Transformació àmbit Mossen Pere


Durant la sessió d'avui hem compartit les reflexions de la setmana anterior, destriant les necessitats dels desitjos. Hem estat parlant de diferents visions per a l'àmbit. Entre tots apostem per a que les accions que es realitzin segueixin un objectiu comú, essent el màxim d’adequades a les necessitats i demandes col·lectives.


Entradas destacadas